4 august 2017 – Moment important pentru Federaţia Română de Gimnastică
ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERI


Conform Deciziei Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Gimnastică, în baza prevederilor Statutului Federaţiei, s-a hotărât convocarea ADUNĂRII GENERALE de ALEGERI în ziua de 4 august 2017, orele 11.00, la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului, Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, etaj VIII, sala „Nadia Comăneci”.
Este un moment foarte important în viaţa şi activitatea unei federaţii sportive, un moment al bilanţului, dar şi al previzionării viitorului, al punctului de plecare de punere în aplicare a unui program pentru următorii 4 ani, program care, desigur, are în esenţa sa dezvoltarea gimnasticii româneşti, valorificarea potenţialului pentru o cât mai bună reprezentare.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:
1. Aprobarea structurii nominale a tuturor membrilor afiliaţi la data de 4 august 2017 (cu drept de vot în prezenta Adunare Generală de Alegeri), în scopul actualizării Actului Constitutiv al Federaţiei Române de Gimnastică şi pentru a se face menţiunile ulterioare în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti;
2. Afilieri, suspendări, excluderi;
3. Alegerea organelor de conducere şi control ale Federaţiei Române de Gimnastică pentru perioada 2017-2021;
•  Alegerea Preşedintelui Federaţiei Române de Gimnastică;
•  Alegerea Vicepreşedinţilor Federaţiei Române de Gimnastică (2 posturi);
•  Alegerea membrilor Comitetului Executiv (7 membri din care maximum 4 pot fi antrenori).
•  Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori – 3 posturi;
•  Alegerea membrilor Comisiei de Apel – 3 posturi.
4. Mandatarea persoanei / persoanelor care vor semna în faţa notarului public, în calitate de reprezentant desemnat de către Adunarea Generală, în vederea certificării procesului-verbal de şedinţă şi autentificarea hotărârilor Adunării Generale /actului adiţional la actele constitutive;
5. Mandatarea persoanei / persoanelor care să ducă la îndeplinire diligenţele legale pentru avizarea hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale de Alegeri;
6. Diverse.

Pentru alte informaţii, click aici: Federaţia Română de Gimnastică – Adunarea Generală de Alegeri 2017