Adunarea Generală a Federației Române de Gimnastică, 22 martie 2019

­ București, 19 martie 2019 – Vineri, 22 martie, ora 11:00, va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de Gimnastică, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, sala Amfiteatru, B-dul Mărăști nr. 20A, Sector 1, București.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1. Aprobarea procesului-verbal al Adunării Generale (Ordinare) a Federației Române de Gimnastică pe anul 2018;

2. Afilieri, suspendări, excluderi;

3. Prezentarea spre aprobare a raportului de activitate al Federației Române de Gimnastică pe anul 2018;

4. Prezentarea spre aprobare a bilanțului contabil și a raportului Comisiei de cenzori pe anul 2018;

5. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate și a proiecției financiare a Federației Române de Gimnastică pentru anul în curs;

6. Aprobarea modificărilor la Statutul Federației Române de Gimnastică;

7. Diverse

Pentru mai multe detalii, consultați: Invitația Adunării Generale 2019

Sunt invitați toți membrii comitetelor și comisiilor federației.

UPDATE: Buletinul informativ 2019 al FRG va fi distribuit în format fizic tuturor structurilor sportive afiliate, în cadrul Adunării Generale. Varianta sa online poate fi consultată aici – Buletin informativ 2019