Opinie juridică – organizarea adunărilor generale ale federațiilor sportive

Referitor:
Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și emiterea unor acte normative cu caracter subsecvent Legii nr.55/2020 și HG nr.394/2020 privind instaurarea stării de alertă, care privesc limitarea numărului de persoane participante la adunările publice și, implicit influențează organizarea adunărilor generale ale federațiilor sportive naționale.

Acte normative apărute si principalele informații pe care le cuprind acestea

1.Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în MO nr. 396 din 15 mai 2020 dar intrată în vigoare la 18 mai 2020.

Legea are drept scop măsuri temporare şi, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea sănătăţii, inclusiv prin restrângerea exerciţiului altor drepturi şi libertăţi fundamentale.

2.HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în MO nr. 410 din 18 mai 2020

Prin hotărârea sus menționata s-a stabilit insitituirea stării de alertă pentru o perioada de 30 de zile, deci până la data de 16 iunie 2020, inclusiv.

 De asemenea, la art.1 pct. 6. s-au menționat următoarele: Se interzice participarea la evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 8 persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare socială.”

3.HG nr.476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în MO nr. 515 din 18. 06. 2020

            Prin hotărârea sus menționata s-a stabilit  prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, începând cu data de 17 iunie 2020 și  până la data de 16 iulie 2020, inclusiv.

Anexele 1-3 la aceasta stabilesc Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns, Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor și, respectiv, Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc.

Relevante pentru situația organizării adunărilor generale sunt prevederile din Anexa 3, art.1 pct.10-11 în care se stipulează că:

Art.1

  1. Se interzice participarea la evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică.
  2. Se interzice participarea la evenimente private în spaţii deschise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 50 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică.

            Concluzii și recomandări:

            Federația Română de Gimnastică are la această dată înregistrați în Registrul Special  al Federațiilor organizat la Tribunalul București, un număr de 54 de membrii afiliați definitiv, motiv pentru care nu se încadrează în prevederile legale.

            Chiar și în ipoteza prezenței a doar 2/3 din membrii afiliați pentru a se asigura cvorumul- adica 36 de persoane-, trebuie să ținem cont de faptul că la aceștia se adaugă o serie de alte persoane care în mod obligatoriu trebuie să participe, respectiv: membrii Comitetului Executiv în număr de 15, contabilul șef al FRG, cenzorul, juristul FRG, notarul, candidatii la funcția de președinte, invitați reprezentați ai structurilor sportive ce urmează a fi afiliate etc.

            În consecința, opinez că la această dată organizarea adunării generale a Federației Române de Gimnastică nu este posibilă nici în aer liber și cu atât mai puțin în interior, luarea unei decizii de ținere a acesteia fiind nelegală și susceptibilă de a fi sancționată contravențional potrivit disp.art.64-70 din legea nr.55/2020.

            În măsura în care organismele în drept vor adopta alte măsuri privitoare la modificarea limitelor prevăzute de HG nr.476/2020, de îndată ce acestea vor intra în vigoare, Federația va anunța data și locația organizării adunării generale anuale care are pe ordinea de zi mai multe puncte printre care si alegerea președintelui pe durata rămasă din mandatul predecesorului.